Voorwaarden abonnement Lichter.nu

Eerste maand

 • Tijdens de intake besluit je of je start met een abonnement
 • Voor de intake worden geen kosten in rekening gebracht wanneer je besluit geen samenwerking aan te gaan.
 • Je krijgt toegang tot de app en persoonlijke menu's zodra het abonnementbedrag is voldaan.


Vervolgmaanden

 • Je ontvangt een week voor je abonnement verloopt een nieuw betaalverzoek
 • Na betaling wordt de apptoegang verlengd en de nieuwe weekmenu's klaargezet
 • Wanneer de betaling op de laatste dag van je abonnementperiode niet is ontvangen wordt het abonnement, inclusief toegang tot de voedingsapp, stopgezet.

Tijdens je abonnement

 • Intake en consulten kunnen in overleg plaatsvinden via (beeld)bellen en/of in de praktijk in Leeuwarden
 • Consulten vinden plaats binnen de abonnementperiode
 • Na stopzetting van een abonnement vervallen nog ongebruikte consult-uren
 • Er vindt geen restitutie plaats van ongebruikte consult-uren


Opzeggen abonnement

 • De abonnementen Lichter25 en Lichter50 zijn maandelijks opzegbaar
 • Het abonnement wordt automatisch stopgezet na de laatste dag van de periode, mits er voor het verlopen van de periode akkoord akkoord gegeven is op het verlengingsvoorstel
 • Abonnementen kunnen kosteloos voor het eind van de periode worden omgezet naar een andere abonnementsvorm
 • Bij vroegtijdige opzegging van een betaald abonnement geldt geen restitutie